Now Playing Tracks

أحصل على بريد مجاني YourName@alshalani.com

إشراقات:

من روائع الأيام، أن يمر عليك، وأنت قد انجزت طاعة، أو اسعدت زوجه، أو كسبت صديقا، أو بذلت معروفا أو ظفرت بمعلومة جديدة

خير ما يكون عندك عقل ينفعك، فإن لم يكن فإخوة ينصحونك، فإن لم يكن فمال يربحك، فإن لم يكن فصمت ينجيك، فإن لم يكن فموت يريح الناس منك (at الشعلاني)

To Tumblr, Love Pixel Union